BANEKJØRING MED EGEN BIL / TRACKDAYS

Vi gir deg muligheten til å kjøre på en racerbane med egen bil. Du trenger ikke en dyr sportsbil, man kan kjøre på lukket bane og ha det kjempegøy med bruksbilen du kjører til vanlig. Kjøring på bane er lærerikt og gøy! I sikre og trygge omgivelser kan du som fører utforske dine egne og bilens grenser. Det er nettopp da man lærer å mestre sin egen bil og utvikle sine egne kjøreferdigheter. Du trenger ingen erfaring, kjøringen deles inn i ulike heat basert på ferdighetsnivå.

Har du sett på gutta i Top Gear leke seg på banen og tenkt, det der har jeg også lyst til å prøve!

Vi gir deg muligheten til å oppleve å kjøre på en racerbane med din egen eller en av våre biler. Du trenger ikke en dyr sportsbil eller en banerigget racerbil, man kan kjøre på bane og ha det kjempegøy med bruksbilen du kjører til vanlig. Kjøring på bane er annerledes enn kjøring på offentlig vei, derfor må alle som skal delta gjennom et førermøte. For nybegynnere holdes et utvidet førermøte. Bilen må gjennom et teknisk kontroll, det er selvsagt viktig at bilen er i teknisk god stand. Videre deles kjøring på banen opp i tre ulike heat. Dette for å skille mellom nybegynnere, medium erfarne og erfarne, slik at de som kjører samtidig har så like forutsetninger og kjøreferdigheter som mulig. Det er en begrensning på hvor mange biler som tillates på banen samtidig. All kjøring foregår med et erfarent banemannskap tilstede, inkludert racekontroll, lyssystem, rescue, brann og ambulanse. Dette betyr at man i sikre og trygge omgivelser så kan kjøre og om ønskelig utforske sine egne og bilens grenser. Det er nettopp da man lærer å mestre sin egen bil og utvikle sine egne kjøreferdigheter.

Trackday kan gi deg innføring i banekjøringens grunnleggende elementer, i både teori og praksis. Bestill gjerne vårt unike banekjøringskurs! Når du lærer deg å beherske dette, vil du virkelig få en aha opplevelse av hvor mye høyere hastighet man kan forsere en sving med når du anvender riktig kjøre- og svingteknikk. Begreper som bremsepunkter, sporvalg, og tangeringspunkter høres kanskje gresk ut, men vi vil hjelpe deg å forstå disse, og sørge for at du selv i praksis får testet det ut på banen. Målet er å kjøre så mykt, kontrollert og sikkert som mulig rundt banen. Vi har 20 års erfaring som arrangør av banedager, og våre instruktører har bred erfaring innen bl.a. førerutvikling og motorsport.

Alle er hjertelig velkomne på våre banedager med egen bil, eller klikk her for å prøve en av våre! Det er alltid gratis inngang for publikum.

FAQ

Vi har svart på de fleste spørsmål vi mottar. Les gjennom disse før dere kontakter oss, så finner du forhåpentligvis informasjonen du lurer på. 

NB. Dette gjelder IKKE for deg som skal gjennomføre en av våre kjøreopplevelser med våre biler på bane.

 

Hvor melder jeg meg på, og er det forhåndspåmelding?

Du kan forhåndspåmelde deg på alle våre banedager. Prisen ved bindende forhåndspåmelding er noe lavere enn ved drop-in, og dette må senest gjøres 7 dager før en kjøreevent. På alle Trackdays har vi i tillegg mulighet for påmelding og betaling ved drop-in. Således trenger du ikke forhåndspåmelde deg, bare møt opp og betal for kjøring samme dag.

 

Blir det fullt?

Nei, det har ennå ikke skjedd. Men, for å være sikker vil det alltid lønne seg å være tidlig ute. Husk også på at mange av kjøredagene er lange, og det er ofte mye ledig plass på banen mot slutten av våre event.

 

Kan jeg betale med kort?

Ja, vi har både kortterminal samt at vi tar imot kontant betaling for deg som ønsker å betale på drop-in samme dag på banen.

 

Må jeg stille på førermøte?

Ja, førermøte er obligatorisk for alle som skal kjøre på banen. Her blir det gitt viktig informasjon, og informasjon som av ulike grunner kan være spesiell nettopp denne dagen. Se tidskjema for når førermøte avholdes. Normalt sett holdes det også flere førermøter utover dagen, slik at alle deltagere som kommer får mulighet til å kjøre uavhengig av tidspunkt for oppmøte.

 

Hva trenger jeg for å få kjørt på bane med egen bil?

Les mer...

Tips, reglement og sikkerhet

Hovedformålet for banekjøring er å ha det gøy, og samtidig å utvikle seg til å bli en bedre fører som skal kunne håndtere eget kjøretøy sikrere. 

Hovedformålet for banekjøring er å ha det gøy, og samtidig å utvikle seg til å bli en bedre fører som skal kunne håndtere eget kjøretøy sikrere. Konkurransekjøring er ikke tillatt. Husk at Veitrafikklovens bestemmelser gjelder for kjøring på bane med gateregistrerte kjøretøy.

Lufttrykket i dekkene øker når dekkene blir varme, derfor kontroller lufttrykket regelmessig for å finne fram til det trykket som passer deg og ditt kjøretøy best. Dersom man bruker vanlige dekk anbefales det å bruke dekk som ikke har mer enn et par millimeter mønsterdybde på tørr asfalt mens det på våt asfalt anbefales å bruke dekk med mye mønsterdybde.

Sørg for å peile/kontrollere motorens oljemengde før, under og etter banekjøring. Fyll på om nødvendig.

Kjørekutyme

Forbikjøring er tillatt både på høyre og venstre side. Den som passerer er imidlertid ALLTID hovedansvarlig ved forbikjøring, men den som passeres er PLIKTIG til å bidra med å gjøre forbikjøringen trygg. Vær aktsom og kjør med nødvendig sikkerhetsmargin. Den som blir forbikjørt bør fortrinnsvis kjøre i idealsporet og gå av gassen. Den/de som kjører forbi velger alternativt spor. Det anbefales å slippe forbi raskere biler/førere før sving. Grunnen til det er at å være rask på bane handler om mye mer enn hestekrefter. Det handler om førerkapasitet, vekt, dekk, bremser og riktig sporvalg. Det er med andre ord ikke selvsagt at den som har størst motor er den som kjører fortest.

Det er faktisk ikke uvanlig at de mest effektstinne bilene blir frakjørt av en motorsvakere bil. Det er derimot vanskelig for en motorsvak bil å kjøre forbi en motorsterk bil etter svingen fordi det da ofte går rett fram og da handler om motorstyrke. Altså - Slipp forbi en raskere bil før svingen! Om du blir tatt igjen av en som du egentlig ikke tror er raskere enn deg så slipp ham/henne forbi. Hvis det etter noen runder viser seg at du har rett så vil vedkommende slippe deg forbi igjen. I depotet gjelder gangfart!Kjør med flyt. Sats ikke alt på første runden. Ta det heller litt med ro og forsøk å finne idealsporet. Da kommer farten av seg selv. Husk også at dekkene (især R-dekk) trenger noe tid for å oppnå riktig arbeidstemeratur. Gjør ferdig bremsing og giring før svingen.

Les mer...