FAQ for deg som skal kjøre egen bil på bane

Her har vi gjengitt de vanligste spørsmålene vi får, og prøvd å gi korte og presise svar som vi håper vil være informativt for våre brukere. Finner du ikke svar på det du skulle lure på her, vennligst ta kontakt med oss.

NB. Dette gjelder IKKE for deg som skal gjennomføre en av våre kjøreopplevelser med våre biler på bane.

 

Hvor melder jeg meg på, og er det forhåndspåmelding?

Du kan forhåndspåmelde deg på alle våre banedager. Prisen ved bindende forhåndspåmelding er noe lavere enn ved drop-in, og dette må senest gjøres 7 dager før en kjøreevent. På alle Trackdays har vi i tillegg mulighet for påmelding og betaling ved drop-in. Således trenger du ikke forhåndspåmelde deg, bare møt opp og betal for kjøring samme dag.

 

Blir det fullt?

Nei, det har ennå ikke skjedd. Men, for å være sikker vil det alltid lønne seg å være tidlig ute. Husk også på at mange av kjøredagene er lange, og det er ofte mye ledig plass på banen mot slutten av våre event.

 

Kan jeg betale med kort?

Ja, vi har både kortterminal samt at vi tar imot kontant betaling for deg som ønsker å betale på drop-in samme dag på banen.

 

Må jeg stille på førermøte?

Ja, førermøte er obligatorisk for alle som skal kjøre på banen. Her blir det gitt viktig informasjon, og informasjon som av ulike grunner kan være spesiell nettopp denne dagen. Se tidskjema for når førermøte avholdes. Normalt sett holdes det også flere førermøter utover dagen, slik at alle deltagere som kommer får mulighet til å kjøre uavhengig av tidspunkt for oppmøte.

 

Hva trenger jeg for å få kjørt på bane med egen bil?

Kjører du registrert bil trenger du kun førerkort, hjelm og heldekkende vanlige klær. Vi anbefaler deg som kjører mye gode kjøresko, kjøredress og hansker for din egen sikkerhet. Bilen må være godkjent og registrert på skilt.

Kjører du lisensiert banebil trenger du førerkort, førerlisens og fullt kjøreutstyr ihht. NSR reglement. Bilen må ha vognlisens. NB! Kjøring med lisensiert bil er kun mulig på enkelte dager, der dette er spesifisert!

 

Gjelder forsikringen på din egen bil ved kjøring på bane?

Vi driver med ferdighetskjøring og førerutvikling på bane som i utgangspunktet er under veitrafikkloven og vanlig kasko forsikring. Hvilke vilkår som er gjeldende må du sjekke i din forsikring.

 

Er det lov å kjøre med prøveskilt på Trackday?

Dette er et av de vanligste spørsmålene vi får. Problematikken er ganske komplisert, og her kommer en kort forklaring på hva Trackday forholder seg til.

Dagskjennemerker: Disse dagsklistremerkene en får på Biltilsynet er kun transportskilt, og forsikringen til disse leveres av IF. Denne forsikringen har IF informert klart om at ikke har noen form for dekning ved banekjøring. Således er dagskjennemerker kun godkjent hvis eier av bil tegner en egen forsikring på bilens chassis nummer, og forsikringsattest på dette må medbringes på banen.

Forhandlerprøveskilt: Disse skiltene har en individuell forsikring som tegnes av eier/forhandler disse skiltene eies av. Her er dekning således lik vanlige hvite skilt. Dette fordrer at kjøreseddel er korrekt utfylt for kjøring til, på og fra banen. Ta også her med forsikringsattest på at skiltene har gyldig dekning.

Felles for begge disse tilfeller er at bilen som skal kjøres med er godkjent og i lovlig stand ihht. veitrafikkloven. Dette sjekkes som alltid nøye på teknisk kontroll. Merk også at arrangmentet dere deltar på defineres som et kjørekurs, der veitrafikkloven gjelder på banen. 

 

Kan jeg kjøpe engangslisens på Trackday?

Ja, vi selger engangslisenser fra NBF. Enganslisens løses hvis fører ikke har egen førerlisens, og skal kjøre en banebil med vognlisens på banen. Gyldig førerkort må fremvises. NB! Kjøring med lisensierte biler er kun mulig på enkelte dager, der dette er spesifisert!

 

Hva er støykrav?

Alle baneanlegg har et maksimum på tillatt støy fra biler som skal kjøres på bane. Per i dag er dette kravet på våre banedager mellom 90-100 db, og dette måles som stamstøy på 4500 rpm ca en meter skrått ut til siden for eksosrør.

 

Må jeg ha pressenning under bilen i depo?

Registrerte biler må ikke ha dette, men vi anbefaler likevel alle av miljøhensyn som deltar å bruke PVC pressenning under bilen. Skal bilen stå i pitboks må pressenning anvendes.

Alle lisensierte biler må bruke PVC pressenning under bilen.

 

Kjører alle på banen samtidig?

Nei, vi deler opp i ulike heat. Registrerte biler og lisensierte banebiler kjører i ulike heat. I tillegg har vi egne heat for nybegynnere. Trackday har banemannskap rundt hele banen som til envher tid sørger for at kjøringen foregår ihht. gjeldende reglement og kutyme.

 

Er det lov å kjøre forbi overalt på banen?

Nei, vi tillater kun forbikjøring på rettstrekkene på banen. Ved forbikjøring har den som kjører forbi det hele og fulle ansvar for at dette foregår på en ryddig og forsvarlig måte. Følg nøye med i speil og vis hensyn til hverandre, dette er like gjeldende på banen som på offentlig vei.

 

Er det lov å drifte eller sladde på Trackday?

Nei, på Trackday sine banedager er det sporvalg som gjelder. Det betyr ikke at en fører blir svartflagget hvis man får en sladd i en sving, men hvis kjørestil avviker den kutymen som gjelder på banen vil fører få tilsnakk av banemannskap. 

 

 Er det lov med passasjer i bilen?

Ja, på Trackday har du lov til å ha passasjer i bilen. Passasjer skal følge samme beklednings- og sikkerhetsretningslinjer som for fører av bilen. Aldersgrense for passasjer på racerbane er satt fra det året man fyller 15 år, men yngre passasjerer kan også sitte på såfremt man er minimum 150 cm høy. Under kjøretrening på Gardermoen Raceway eller Driveout har vi satt en anbefalt nedre grense på 10 år.

 

Er det lov med ekstra fører?

Ja, på Trackday kan en bil ha flere førere. Alle som skal kjøre må gjennomføre førermøte samt bruke gjeldende sikkerhetsbekledning.

 

Leier Trackday ut hjelm og kjøreutstyr?

Ja, Trackday leier ut hjelmer og kjøreutstyr. Da vi ikke har begrenset med utstyr for utleie, vil vi anbefale dere som trenger dette å være ute i god tid den aktuelle dagen, evt. kontakte oss og reserve utstyr på forhånd.

 

Kan man øvelseskjøre på Trackday?

Ja, kjører man en registrert bil på banen kjører man under veitrafikkloven og således gjelder samme regler for øvelseskjøring som på veien. Dette kan være en svært lærerik øvelse, men vi anbefaler at ferdighetsnivået er relativt høyt. Vi anbefaler videre at denne kjøringen da foregår i våre heat for nybegynnere.