Informasjon om Covid-19 tiltak for Trackday

Oppdatering pr. 20. januar 2022

Vi gjennomfører både kjøreopplevelser og banekjøring som planlagt! Vi har innført en rekke smittevernstiltak og i 2021 gjennomførte vi over 3000 kjøreopplevelser godkjent av helsemyndighetene.

Klikk her for terminlisten!

Covid-19 gjennomføringsgaranti
Dersom et av våre arrangement må avlyses av oss som arrangør på grunn av Covid-19 restriksjoner, vil deltagere som var meldt på denne dagen automatisk få et nytt gavekort på samme opplevelse de hadde booket inn. Gavekortet vil være gyldig i 365 dager fra den avlyste datoen. Øvrige regler for gavekortet gjelder.

Viktig info til deg som skal delta på et arrangement i regi av Trackday.no

Er du smittet av korona, sitter i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand - ikke møt opp til arrangementet du har booket tid til. Ta kontakt med din lege for å få sykemelding og benytt denne ovenfor din reiseforsikring for å få dekket kostnadene. Det samme gjelder for personer som har vært i utlandet de siste 10 dagene før gjennomføring.

Viktig: Vi har alle et solidarisk ansvar for å begrense smittespredning mest mulig, så dersom du bor i eller har besøkt et utsatt område de siste 10 dagene skal du heller ikke møte opp til arrangementet.

Ved ankomst: Alle deltakere og medfølgende blir registrert ved ankomst, og henvist til de ulike sonene vi har delt inn ved vårt arrangement.

Ved gjennomføring ordner vi det slik at det er mulig å holde minst en, helst to meters avstand mellom folk. Siden alle er velkommen på våre arrangement oppfordrer vi normalt alle deltagere om å ta med flest mulig familiemedlemmer og venner, men av hensyn til nåværende situasjon ønsker vi at du begrenser dette til det høyst nødvendige. Da er det lettere å holde oss til retningslinjene fra FHI.

Vask eller desinfiser hender når du kommer og går fra arrangementet, vi sørger for at antibak er tilgjengelig og vi håndhilser heller ikke så lenge dette pågår.

 

Banekjøring for de med egen bil

 • Vi oppfordrer alle til å betale for sin kjøring på forhånd, slik unngår vi smitte ved utveksling av penger samt ved bruk av kortterminal. Link til både booking og betaling finner du her: https://www.trackday.no/banekjoring
 • Alle forhåndsregistrerte deltakere mottar en bekreftelse på e-post med link til deltagerskjema (skadesløshetsskjema). Dette må fylles ut innen kjøringen kan starte og vi begrenser smitte ved å oppfordre alle om å gjøre dette før oppmøte.
 • Det vil være en egen innsjekk for alle som skal kjøre egen bil og denne holdes separat fra de som har kjøreopplevelser.
 • Ved innsjekk skal dokumenter/telefon ikke berøres av andre enn eier.
 • Førermøter blir holdt utendørs og vi praktiserer koronavett-regler med 2 meters avstand mellom deltagere.
 • På grunn av sikkerhetsmessige og smittevern årsaker har vi ikke utleie av hjelmer, så husk hjelm til både fører, ekstra sjåfør og eventuelle passasjerer.
 • Det er ikke tillat å låne bort utstyr, verktøy, eller liknende.
 • Av hensyn til smittefaren ber vi deltagere å begrense grupper til maks 5 personer. Det gjelder ikke personer som lever sammen til vanlig (samme husstand).
 • Barn/ungdom skal følges opp tett, slik at de ikke bryter retningslinjene utenfor de voksnes oppsyn.

 

Kjøreopplevelser med sportsbiler og instruktør

 • Alle deltakere mottar en bekreftelse på e-post med link til deltagerskjema (skadesløshetsskjema). Dette må fylles ut innen kjøringen kan starte og vi begrenser smitte ved å oppfordre alle om å gjøre dette før oppmøte. Unntak er:
  - Dersom den som skal kjøre ikke er informert på forhånd, overraskelse etc.
  - Dersom du har en opplevelse hvor du skal sitte på og ikke kjøre selv.
 • Det vil være en egen innsjekk for alle med kjøreopplevelser og denne holdes separat fra de som skal kjøre egen bil.
 • Instruksjoner blir holdt utendørs og vi praktiserer koronavett-regler med 2 meters avstand mellom deltagere. Det gjelder ikke personer som lever sammen til vanlig (samme husstand).
 • Alle som skal kjøre får utlevert engangshansker, ren balaklava og hjelm.
 • Ved gjennomføring benytter instruktør engangshansker, balaklava og hjelm.
 • Alle kontaktflater i bilene blir rengjort mellom hver deltager.
 • Av hensyn til smittefaren tillater vi ikke å medbringe kamera eller telefoner i bilene. Man kan selvsagt ta både bilder og film fra utsiden.
 • Av hensyn til smittefaren ber vi deltagere å begrense grupper til maks 5 personer. Det gjelder ikke personer som lever sammen til vanlig (samme husstand).
 • Barn/ungdom skal følges opp tett, slik at de ikke bryter retningslinjene utenfor de voksnes oppsyn.

 

Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte oss på tlf.: 940 95 000 eller sende oss en e-post på post@trackday.no

Velkommen til oss!

 
Med vennlig hilsen
Team Trackday